Liczebność grup

Grupy wiekowe liczą od 12 do 16 osób.