O nas

Nasze przedszkole działa od września 2000r. na podstawie Wpisu do Ewidencji Niepublicznych Placówek Oświatowych, prowadzony przez m.st. Warszawa ( zaświadczenie nr57/PN/03).

Oznacza to, że:

W praktyce oznacza to, że: