Logopeda

Opiekę logopedyczną nad naszymi przedszkolakami sprawuje mgr Eliza Mistewicz, absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja logopedia) oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego, posiadająca wieloletnią praktykę w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkołach i przedszkolach.

Pani logopeda odwiedza nasze przedszkole raz w tygodniu (czwartek), ocenia mowę dzieci, prowadzi indywidualną terapię mowy, opracowuje indywidualne programy ćwiczeń logopedycznych dla dzieci, udziela porad zainteresowanym rodzicom i współpracuje z nauczycielami przedszkola.