Ramowy rozkład dnia

7.00 - 8.45
Zabawy swobodne i grupowe . Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.45 - 9.00
Doskonalenie czynności samoobsługowych ( czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania)

9.00 - 9.30
Śniadanie

9.30 - 10.15
Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność Dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. (zajęcia prowadzone w sali lub w plenerze). Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczyciela.

10.15 - 11.45
Pobyt na świeżym powietrzu , spacery , gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci, obserwacje przyrodnicze.

11.45 - 12.00
Czynności samoobsługowo- gospodarcze (czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku).

12.00 - 12.30
Obiad.

12.30 - 14.45
Odpoczynek , relaksacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych.Spacer.

14.45 - 15.00
Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne).

15.00 - 15.15
Podwieczorek.

15.15 - 17.00
Zabawy zorganizowane lub dowolne ,w sali lub w ogrodzie . Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno kompensacyjna . Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne.

17.00 - 18.00
Rozchodzenie się dzieci.