Cennik

Czesne miesięczneOpłata za 1 miesiąc
Opłata ta obejmuje bardzo bogaty program zajęć dydaktycznych , zatwierdzony przez MEN i rozszerzony o autorskie metody nauczania. Wszystkie zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych i zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój psychofizyczny i umysłowy. W ramach programu prowadzone są zajęcia, opisane szczegółowo na stronie program edukacyjny.
Czesne obejmuje również:
 • 3 smaczne nielimitowane posiłki
 • całoroczne ubezpieczenie dziecka
 • opiekę psychologa
 • gimnastykę ogólnorozwojową dla dzieci
 • religię dla chętnych
 • naukę języka migowego
 • spotkania ze sztuką
 • szkołę eksperymentów
 • przedstawienia teatralne w przedszkolu
 • imprezy okolicznościowe dla dzieci
 • imprezy urodzinowe w przedszkolu
930 zł
Czesne miesięczne dla dzieci poniżej 2,5 roku 1200 zł

Zajęcia dodatkowe dla chętnychCzęstotliwośćOpłata za 1 miesiąc
Język angielski4 x tyg. po 30 min.130 zł
Rytmika2 x tyg. po 30 min.45 zł
Plastyka1 x tyg. po 1 godz.45 zł
Taniec2 x tyg. po 30 min.45 zł
Piłka nożna dla chłopców i dziewczynek 1 x tyg. po 30 min.75 zł
Karate1 x tyg. po 40 min.75 zł
Nauka gry w szachy1 x tyg. po 30 min.75 zł
Psycholog-indywidualne konsultacje rodziców1 godz. 80 zł
Zajęcia logopedyczneindywidualnie40 zł / 30 min.
Nauka języka migowego1 x tyg. po 30 min.bezpłatnie
Spotkania ze sztuką2 x m-cu po 60 min.bezpłatnie
Disco Kids1 x tyg po 15 min. maluchy, 30 min starszakibezpłatnie
Gimnastyka ogólnorozwojowa1 x tyg. po 30 min.bezpłatnie
Religia1 x tyg. po 30 min.bezpłatnie

Opłata na fundusz PrzedszkolaOpłata jednorazowa
Przy zawieraniu pierwszej umowy Rodzice wpłacają jednorazową, bezzwrotną opłatę wstępną, przeznaczoną na fundusz Przedszkola.
490,00 PLN
PRZY ZAPISIE DZIECKA DO KOŃCA CZERWCA 2019 NIE BĘDZIE POBIERANA OPŁATA WSTĘPNA.

W przypadku pozostawienia dziecka po godz. 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę, jest pobierana opłata w wysokości 20,00 PLN (płatna tego samego dnia nauczycielowi, który został z dzieckiem).