Zajęcia dodatkowe.

SZTUKA I ZABAWA

Zajęcia zabierają małego człowieka w niezwykły świat najwspanialszych artystów, ich dzieł, stosowanych przez nich technik i materiałów. Dzieci odkrywają, w jaki sposób van Gogh malował ludzi, tworzą krajobraz w stylu Picassa, niezwykłego atletę, jak zrobił to Salvadore Dali, eksperymentują z kolorem i światłem, by stworzyć pejzaż jak u Moneta. Dzięki tym zajęciom mały człowiek może stworzyć własne arcydzieło:)


NAUKA GRY W SZACHY

Nauka królewskiej gry stanowi znakomite uzupełnienie rozwoju intelektualnego przedszkolaków. Poprzez szachy dzieci uczą się:

Instruktorzy Chess Academy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. Są to młode, profesjonalnie przeszkolone osoby, predysponowane do pracy z dziećmi, uczestnicy wielu turniejów szachowych rangi: Mistrzostw Świata i Europy, Mistrzostw Polski i wielu innych prestiżowych międzynarodowych zawodów szachowych oraz posiadający odpowiednie doświadczenie w pracy z dziećmi.


NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu:

Charakterystyka zajęć:
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie zabawy jako, że zabawa i ruch to nieodłączne elementy aktywności dziecka, dlatego nauka nowego języka jest przez nie przyjmowana w sposób naturalny. Dzieci oswajają się z brzmieniem języka i nowymi strukturami jakby przy okazji wykonywania wielu czynności ruchowych, gier dydaktycznych, zabaw sytuacyjnych czy śpiewając piosenki i mówiąc rymowanki. W naukę angażowane są wszystkie zmysły dziecka: wzrok, słuch to najważniejsze zmysły wykorzystywane w procesach poznawczych, a u najmłodszych wielką rolę odgrywa również dotyk i smak.

Podczas zajęć panuje przyjazna, życzliwa, ciepła atmosfera i dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest to, aby dzieci chętnie brały udział w zajęciach, dobrze się bawiły, a gdy spełnione zostaną te warunki dzieci bezstresowo i nieświadomie nauczą się nowego języka.

Główna metoda pracy to metoda naturalna. Dzieci uczą się języka obcego podobnie jak ojczystego poprzez zabawę, kontakty z bliskimi osobami. Dlatego na zajęciach stwarzane są sytuacje zbliżone do tych, które dzieci znają z domu i z kontaktów z bliskimi.
Kolejna metoda to TPR (Total Physical Response), czyli metoda reagowania całym ciałem. Dzieci okazują zrozumienie nauczyciela ruchem lub gestem np. podskakując lub dotykając noska, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała.
Dzieci uwielbiają być aktorami i wcielać się w różne postaci dlatego kolejną metodą pracy na zajęciach jest metoda dramy. Dzięki niej nawet najbardziej nieśmiałe dzieci, pod osłoną fikcyjnej postaci, chętnie biorą udział w odgrywaniu scenek i historyjek.

Na zajęciach dzieci uczą się wierszyków, rymowanek i piosenek, a wszystkie nowe struktury językowe są wielokrotnie powtarzane za wzorem tj, nauczycielem lub nagraniem jest to metoda audiolingwalna. Służy ona usprawnieniu płynności mówienia oraz uczy prawidłowej wymowy i intonacji.
Metoda audiowizualna polega na oddziaływaniu na dziecko przez obraz i dźwięk. Kojarzenie brzmienia angielskich słów z rymem lub rytmem pozwala dziecku na wypracowanie własnego schematu pamięciowego i usprawnia zapamiętywanie.

Podczas zajęć wykorzystywana jest cała gama materiałów dydaktycznych takich jak: karty obrazowe, historyjki, maskotki, bajki, plakaty, piosenki, rymowanki, zabawki, gry planszowe itd. Dzięki temu zajęcia są bardzo zróżnicowane i ciekawe, a dzieci zaangażowane w zabawę i naukę języka angielskiego.

Program nauczania języka angielskiego różni się w zależności od grupy wiekowej:

Uzupełnieniem tych kursów są książeczki z bajkami z serii Macmillan's children's readers oraz płyty CD z piosenkami : "Super Songs" Oxford, "Action Rhymes" Oxford , "Angielski w domu" wyd. Media rodzina, "Cookie and friends A,B)" oraz inne.

Bardzo ważną rolę w uczeniu się języka obcego odrywa ciągły kontakt z tym językiem, dlatego zachęcam Państwa do korzystania z płyt CD, które zakupiliście Państwo wraz z podręcznikiem. Z doświadczenia wiem, że dzieci uwielbiają słuchać piosenek poznawanych na zajęciach również w domu, w samochodzie w drodze do i z przedszkola. Możliwość zaśpiewania Państwu (lub po pewnym czasie z Państwem) i pokazania czynności, które w przedszkolu wykonujemy do piosenki przyniesie dziecku ogromną radość i satysfakcję. Będzie także motorem motywacyjnym do aktywnego uczestniczenia w zajęciach w przedszkolu, a potem dzielenia się z Państwem swoją wiedzą.


RYTMIKA

Rytmika w przedszkolu prowadzona jest według programu "Słucham muzyki - bawię się i tańczę". Jest to program autorski A. Borowskiej i K. Kosińskiej, przedszkolnej edukacji muzycznej z rozszerzonym zakresem działań ruchowo - tanecznych i aktywnego słuchania muzyki.

Zajęcia prowadzone są systemem wychowania muzycznego Carla Orffa, który polega na autentycznej aktywności dziecka w obcowaniu z muzyką; obejmuje wszystkie formy wychowania muzycznego - śpiew, ruch, grę na instrumentach, tworzenie, słuchanie zintegrowane w jedną całość.

Piosenki wykonywane są przy akompaniamencie perkusyjnym lub a capella i stanowią punkt wyjścia dla dalszych działań muzycznych. Gra na instrumentach stwarza możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie uczenia się wszystkim dzieciom, bez względu na ich uzdolnienia. Tworzenie muzyki stanowi kolejny ważny element działalności dydaktycznej. Program uzupełniają improwizacje taneczne oraz aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss. W metodzie tej zachęca się dzieci , aby podczas słuchania muzyki klasycznej grały na instrumentach perkusyjnych lub innych dziecięcych przedmiotach, tańczyły z rekwizytami, inscenizowały ruch układając różne historyjki

Wśród treści programowych znajdują się:


"Szkoła eksperymentów"

Cykl zajęć prowadzony jest w przedszkolu "Akademia Krasnoludków" od roku szkolnego 2010/ 2011. Przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 4- 6 lat.

Prowadzący: Marta Karcz

Celem zajęć jest pielęgnowanie dziecięcej chęci poznawania, gdyż jest ona źródłem późniejszej ciekawości intelektualnej.
W związku z tym powinniśmy dbać o to, aby stwarzać im sprzyjające warunki nie tylko do obserwacji ale i podejmowania samodzielnych doświadczeń.
Wykorzystując dążenia dzieci do poznawania otaczającego je świata, zajęcia te rozbudzają ich zainteresowania i pomagają im odkrywać przyjemność, którą czerpią ze zdobywania wiedzy.
Rozwijajmy więc potencjalne zdolności naszych dzieci.

Cele: