Edukacja matematyczna

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa, jaki zasób wiedzy i umiejętności powinny opanować dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole. Naszym zadaniem jest pomaganie im w osiągnięciu tego celu. W związku z tym w naszym przedszkolu rozwijamy następujące kompetencje z zakresu "edukacji matematycznej" (oczywiście dostosowując poziom zadań do możliwości dzieci):