Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna to proces, w którym przedszkolaki nabywają umiejętności dbania o zdrowie przede wszystkim własne, jak również społeczności, w której żyją. W naszym przedszkolu opiera się ona głównie na potrzebach zdrowotnych, które są zależne od rozwoju dzieci.

Podczas realizacji treści wychowania zdrowotnego dostarczamy naszym wychowankom wiedzy o zdrowiu, kształtujemy prawidłową postawę ciała; uczymy jak dbać o zdrowie, kształcimy czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa.

Podejmowane przez nas działania mają na celu wykształcić u dzieci postawę "prozdrowotną", umożliwić nabycie określonych umiejętności; przyswojenia prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych oraz przyzwyczajeń.

Postawa "prozdrowotna" kształtowana jest podczas codziennych zabaw, zajęć edukacyjnych, bloków tematycznych. Nasze przedszkole również bierze udział w wielu akcjach promujących zdrowie: