Edukacja przyrodnicza

"Przyroda to ziemia, woda i powietrze wraz z żyjącymi organizmami. Przyroda to wszelkie zjawiska na ziemi, takie jak mgła, rosa, wiatr, burza. Przyroda wreszcie to Ty, twój organizm i procesy w nim zachodzące. Jesteś cząstką przyrody, więc aby dobrze poznać otaczające Cię środowisko, musisz poznać siebie..."

Warto wiedzieć, że edukacja przyrodnicza rozwija dziecko wszechstronnie:

Myślenie dziecka jest w znacznym stopniu obrazowe i związane z konkretnym działaniem:

Musimy pamiętać, że przyroda "od zawsze" pełniła znaczącą rolę w edukacji i wychowaniu najmłodszych dzieci. Dziecko w przedszkolu, obcuje z przyrodą w toku codziennych zabaw i prac w ogrodzie przedszkolnym, podczas obserwacji dokonywanych na spacerach i na wycieczkach. Dziecko ma kontakt z przyrodą w kolejnych porach roku zgodnie z kalendarzem pracy w przedszkolu.