Kadra

Nasz zespół pedagogiczny tworzą starannie wybrane, młode i ambitne nauczycielki, bez nałogów, wszystkie wyróżniające się bardzo wysoką kulturą osobistą, cierpliwością i wrażliwością na potrzeby małych Krasnoludków. Wszystkie wychowawczynie posiadają tytuły magistra wychowania przedszkolnego i są absolwentkami lub uczestniczkami dodatkowych kursów specjalistycznych takich jak:

Uczestniczą również w zajęciach otwartych organizowanych na terenie innych przedszkoli. Biorą aktywny udział w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli oraz konferencjach pedagogicznych, które odbywają się na terenie całego kraju, np. "Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku".